Rok 2012

Pomimo, iż w 2012 roku dysponowaliśmy budżetem o wiele mniejszym niż w roku poprzednim, udało nam się zrobić wiele dobrego. W tym miejscu składamy szczególne podziękowania dla naszych darczyńców z Hong Kongu, Australii oraz USA. Bez Państwa pomocy nie dalibyśmy rady!
catsnatalka
Większość uzyskanych środków wydaliśmy na pomoc dla Natalki, która wciąż walczy z ciężką chorobą i wymaga ciągłego wsparcia.

Polepszył się stan zdrowia Krzysia, Jasia i Filipka – pamiętaliśmy o paczkach żywnościowych, zabiegach rehabilitacyjnych i zakupie środków medycznych dla tych dzieci.

Przekazaliśmy również pomoce naukowe dla uczniów PSP w Pionkach.

'