Rok 2011

krzys2krzys12011 był dla nas rokiem bardzo intensywnej pracy. Największym sukcesem było wysłanie pięciorga naszych podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne do Gdyni. Na poniższych zdjęciach – nasz podopieczny – Krzyś

'