O nas

Home O nas

onasStowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym i Niepełnosprawnym im. Henryka Jordana jest samorządną, pozarządową organizacją typu non-profit. Założone w 2002 roku w Pionkach, zarejestrowane pod numerem KRS 0000131462

Naszym głównym celem jest pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym, tym najbardziej pokrzywdzonym przez los. Realizujemy ten cel zarówno przez pomoc bezpośrednio zainteresowanym np. poprzez zakup wózków inwalidzkich i lekarstw, jak też poprzez pomoc placówkom medycznym bądź edukacyjnym pomagającym dzieciom niepełnosprawnym w przystosowaniu się do normalnego życia. Pomoc ma charakter rzeczowy, tzn. polega na zakupie sprzętu medycznego bądź sprzętu pomocnego w edukacji tych dzieci.

Naszym pierwszym większym sukcesem był zakup drogich urządzeń medycznych służących do magnetoterapii tj. MS-10 oraz Magneto Box które przekazaliśmy w roku 2003 Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, przy ul. Legionistów 38. Następnie swoją opieką objęliśmy dzieci z klasy specjalnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w tym mieście.

Pomagaliśmy również dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu (akcja pomocy dzieciom dotkniętym przez powódź), a takze indywidualnie dzieciom chorym i niepełnosprawnym oraz ofiarom wypadków drogowych, kupując lekarstwa i sprzęt medyczny, żywność, ubrania, obuwie, okulary korekcyjne, fundując i dofinansowując wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Duże środki przeznaczyliśmy również na zakup pomocy szkolnych dla naszych podopiecznych. Staliśmy się ważnym, stałym elementem życia tych dzieci i ich rodziców zmagających się z trudami codzienności. Otrzymują oni od nas stałą, regularną pomoc od której zależy poprawa stanu zdrowia ich dzieci.

Środki na wyżej wymienioną działalność zdobywaliśmy z darowizn, składek członkowskich oraz poprzez prowadzenie zbiórek publicznych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Stowarzyszenia prosimy o kontakt.

'